۱۰ برند برتر دوربین مداربسته و سیستم های حفاظتی دنیا در سال ۲۰۱۶

نام ده برند برتر سیستم های حفاظتی و نظارتی سال ۲۰۱۶ توسط موسسه IHS منتشر شد.
طبق گزارش a&s در میان ده برند برتر امسال، نام کمپانی ژاپنی آیفون برای اولین بار به چشم میخورد، هایک ویژن جای هانیول را در رتبه اول گرفته و هانوها تکوین (سامسونگ تکوین سابق) از جمع ۱۰ برند برتر، خارج شده است.

رتبه اول : هایک ویژن (چین)
– تولیدکننده : سیستم های نظارت تصویری
– رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): دوم
– رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۴۳٫۶ درصد

رتبه دوم : هانیول (آمریکا)
– تولیدکننده : سیستم های حفاظتی، نظارت تصویری، کنترل تردد
– رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): اول
– رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۳٫۶ درصد

رتبه سوم : بوش (آلمان)
– تولیدکننده : سیستم های حفاظتی ، نظارت تصویری
– رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سوم
– رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۱۰٫۹ درصد

رتبه چهارم : داهوا (چین)
– تولیدکننده : سیستم های نظارت تصویری ، کنترل تردد
– رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): پنجم
– رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۳۷٫۵ درصد

رتبه پنجم : مورفو سافران (فرانسه)
– تولیدکننده : سیستم های کنترل تردد
– رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهارم
– رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲۳٫۷ درصد

رتبه ششم : آساابلوی (سوئد)
– تولیدکننده : سیستم های کنترل تردد
– رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): ششم
– رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲۶٫۳ درصد

رتبه هفتم : تایکو (آمریکا)
– تولیدکننده : سیستم های حفاظتی، نظارت تصویری
– رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): هفتم
– رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲ درصد

رتبه هشتم : اکسیس (سوئد)
– تولیدکننده : سیستم های نظارت تصویری، کنترل تردد
– رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): دهم
– رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲۱٫۷ درصد

رتبه نهم : فلیر سیستمز (آمریکا)
– تولیدکننده : سیستم های نظارت تصویری
– رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): هشتم
– رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۴٫۴ درصد

رتبه دهم : آیفون (ژاپن)
– تولیدکننده : آیفون تصویری و ارتباط داخلی
– رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): دوازدهم
– رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲٫۷ درصد